Znečistené prostredie zabíja deti

Každý tretí prípad úmrtia európskych detí a mládeže do devätnástich rokov má na svedomí zlé životné prostredie. K tomuto záveru dospela po dôkladnom a dlhodobom výskume doktorka Francesca Valentová z talianskej univerzity v Udine.


Porovnávala priemerné množstvo predčasných skonu s vekom zosnulých

Vrátane frekvencie príčin tragického konca, a zistila, že v podstate existuje päť hlavných rizikových faktorov, ktoré sú zodpovedné za štyridsaťtri percent úmrtí mladých ľudí do devätnástich rokov. Nehovoriac o chorobách, ktoré mnohokrát majú trvalé následky. Patrí k nim znečistenia ovzdušia v budovách, závadná pitná voda, zlá hygienická starostlivosť, otrava olovom a telesná zranenia.

Od dvoch do šiestich percent úmrtí malých detí do štyroch rokov ide na vrub znečistenie atmosféry

Ďalšie štyri percentá pripadajú na konto zlého vzduchu v domoch, staré olovené vodovodné rúrky sa na tejto pochmúrnej štatistike podieľajú tiež štyrmi percentami. Prezieravý postoj k bežnej hygiene a konzum nekvalitné vody stojí život každej dvadsiatej dieťa, ktoré zomiera na hnačkové ochorenia.

Desivých dvadsaťdva percent detských životov

Si každoročne vyžiadajú dopravné nehody, štátne prevraty alebo vojny, uvádza okrem iného Francesca Valentová v článku uverejnenom v odbornom časopise Lancet. Jej výskum primäl Svetovú zdravotnícku organizáciu, aby v Budapešti uskutočnila stretnutia ministrov zdravotníctva z päťdesiatich dvoch krajín, ktorí budú hľadať účinné opatrenia, ako čeliť týmto presne špecifikovaným rizikovým faktorom. (Plus)

Znečistené prostredie zabíja deti


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky