Ženy otvorili doteraz Nevydiskutované témy

Na druhom medzigeneračnom okrúhlom stole pre ženy, ktorý organizovala Agentúra GAIA v rámci projektu "Quo vadis, femina?", zaznela doteraz Nevydiskutované témy ako vzťah domáce práce a domáceho násilia, podiel žien na imaní.


Ženský komunitný život alebo reálne hrozby súčasných politických systémov

Občianske združenie Agentúra GAIA zorganizovalo v poradí druhý okrúhly stôl so ženami všetkých vekových kategórií. Okrúhly stôl sa konal v rámci projektu "Quo vadis, femina? - Vízie žien o trvalo udržateľnom živote ". Jeho cieľom je popísať ženskú každodennosť, ženské hodnoty a nazeranie na svet tak, aby sa stali súčasťou hlavných myšlienkových prúdov modernej spoločnosti. V závere projektu koncom roka 2007 má byť naformulována vízie žien o spoločnej budúcnosti a trvalo udržateľnom živote. Diskusia sa zúčastnilo sedemnásť žien z Prahy, väčšinou stredoškolsky alebo vysokoškolsky vzdelaných. Rovnako ako na predošlých generačných a jednom medzigeneračným guľatom stole spracovávali témy domáce práce, ekonomická nezávislosť, spoločenská závislosť a kto vládne svetu. "Témy projektu som vybrala na základe bohatých osobných skúseností a práce so ženami od začiatku deväťdesiatych rokov. V rôznych životných obdobiach sa dotýkajú každej ženy a som presvedčená, že ich analýzou možno situáciu žien v našej spoločnej! Osti oveľa lepšie pochopiť a zmeniť k lepšiemu "vysvetľuje autorka a vedúci projektu Marie Haisová a dodáva: " Komunikácia žien naprieč generáciami je pre nás nesmierne dôležitá, aby sme mohli porovnať priority rôznych vekových skupín a nájsť konsenzus v kľúčových témach a aktivitách ".

Na druhý medzigeneračnej okrúhly stôl boli pozvané iné ženy ako na predošlý kvôli porovnaniu

Ako sa obe skupiny líšia vo svojich názoroch, ale predovšetkým v čom sa zhodujú. V súvislosti s domácnosťou účastníčka diskusie vyjadrili podobne ako predchádzajúca skupina názor, že domáce práce stále zostáva spoločnosti skrytá, morálne a finančne nedocenená, hoci ide prakticky o druhé zamestnanie, veľmi náročné na čas a energiu. "Aj keď sa v mnohých rodinách dnes ľudia dokážu dohovoriť a prácu si rozdeliť, pretrváva skryté očakávania, že by domáce práce mala robiť hlavne žena " uviedli v prezentácii výsledkov svojej pracovnej skupiny dve vysokoškolskej študentky. Účastníci diskusie ďalej upozornili, že toto očakávanie môže v! krajnom prípade viesť k domácemu násiliu a psychickej manipulácii! sa ženo U. Podobne ako na iných okrúhlych stoloch naopak ocenili možnosť platených služieb pre domácnosť, ktoré zo ženy čiastočne snímajú bremeno a možno v nich v finančne vyjadriť hodnotu domácej práce. Na ekonomickú nezávislosť účastníčka diskusie nazerali ako na jednu z ciest k zlepšeniu celkovej situácie ženy v spoločnosti.

Súčasný stav vyjadrili štatistickým faktom

Že ženy v celosvetovom meradle vlastní len jedno percento všetkého majetku. "Dostatok finančných prostriedkov znamená pre ženu možnosť sebarealizácie, slobody pohybu a tým pádom aj rozšírenie myšlienkového obzoru. Navyše majetnejší ženy majú väčšiu možnosť pozitívne ovplyvňovať svoje okolie, podporovať charitu alebo ekologické projekty " vysvetlila hovorkyňa jednej z pracovných skupín. Na druhej strane ženy vyjadrili znepokojenie, že v spoločnosti ovládanej skôr egoizmom a maximalizáciou zisku môže bohatstvo u žien rovnako ako u mužov byť príčinou povýšenosti, zotročenie peniazmi, straty empatie a kontakte s reálnymi problémami spoločnosti. K! tomu podľa účastníčok diskusie prispieva aj fakt, že ekonomicky silných žien je veľmi málo a vo svojej pozícii zostávajú osamelé. U téme spoločenskej závislosti sa ženy narozdiel od predošlých okrúhlych stolov sústredili na konkrétny prínos žien pre celú spoločnosť. Ten vidí predovšetkým vo vnášanie ženského princípu a tzv mäkkých hodnôt do spoločnosti. Zdôraznili však tiež ekonomické aspekty, pretože ženy stále berú v priemere nižšie platy ako muži a úplne bez finančného ohodnotenia vedú domácnosti a vychovávajú svoje deti, teda jednotlivcov, z ktorých sa spoločnosť skladá.

Za nemenej dôležitý prínos účastníčka diskusie považovali úlohu ženy

Pri rozvíjaní sociálnych kontaktov a medziľudských vzťahov. "Bohužiaľ vplyv spoločnosti na ženy je čoraz väčší než vplyv žien na spoločnosť. Príležitosť ako túto situáciu zmeniť by mohol byť rozvoj komunitného života žien a väčšia popularizácia ženských tém a potrieb " zhodli sa ženy. Na druhom medzigeneračnom okrúhlom stole ženy pomerne konkrétne rozpracovali tému kto vlá! dňa svetu. Kým v predošlých diskusií ženy vymenovali spíš ab! straktní hodnoty, tu pracovali s reálnymi mocenskými vzťahmi. S prvou skupinou sa zhodli na tom, že svetu vládnu bieli heterosexuálni muži. Ďalej potom finační kapitál, silné osobnosti, ale samozrejme tiež legitímne vodcami a vodkyňa. Za najväčšie hrozby súčasných mocenských systémov ženy považujú ohrozenia Tretieho sveta, vykorisťovanie prírodných a ľudských zdrojov, sústredenie moci do úzkeho okruhu ľudí, eskalácii agresie, rozpínavosť západnej kultúry a terorizmus ako reakcia uvedené fenomény.

Ženy otvorili doteraz Nevydiskutované témy


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky