Úskalia vzťahu s kolegom či kolegyňou

Vzťah na pracovisku je veľmi široký pojem, aby sme sa v ňom mohli zorientovať je potrebné vymedziť a rozlišovať niekoľko rovín, ktoré do tejto "definície" spadajú .............


Nie je pracovisko ako ako pracovisko

Je určite rozdiel ak hovoríme o vzťahu na pracovisku a myslíme tým malú kanceláriu alebo firmu, kde sa dvaja vídajú celých osem a viac pracovných hodín, alebo o vzťahu vo veľkej nadnárodnej korporácii, kedy sa potenciálni partneri vidia dvakrát ročne na medzinárodnom mítingu. Druhá varianta bude pravdepodobne fungovať bez veľkých komplikácií, pri prvom variante zase môžeme uvažovať o niekoľkých možných rovinách. V malej firme či dokonca v jednej kancelárii bude záležať na tom, či ide o

  • budovanie dlhodobého monogamného vzťahu,
  • obyčajné flirtovanie,
  • neveru (či už jedno alebo obojstrannú) k základnému vzťahu, ktorý je mimo firmu.

Ak sa jedná o obyčajný flirt či neveru platí v podstate zásada zachovávať čo najväčšiu diskrétnosť, ako voči oficiálnym partnerom, ako aj voči ostatným kolegom z pracoviska.

Nenoste si prácu domov ...

Pri budovaní dlhodobého vzťahu je potrebné mať na pamäti, že práca na rovnakom pracovisku je naozaj jedným z faktorov, ktoré dlhodobý vzťah sťažujú či komplikujú, však ho neznemožňujú. Partnerom sa môžu pliesť stratégie riešenia pracovných a domácich konfliktov, je ťažké dodržiavať zásadu "nenosiť si problémy z práce domov " a naopak "neriešiť pracovné problémy ako doma ". Avšak súčasná doba, kedy si budujeme pracovnú kariéru a často trávime všetok svoj čas v práci, príliš neprispieva k tomu, aby sme mali šancu sa zoznámiť inde než na pracovisku. Preto v prípade, keď vzťah dvoch ľudí začne vzťah na spoločnom pracovisku a obaja partneri majú záujem si ho udržať, nie je vôbec zlým riešením, aby jeden z nich uvažoval o zmene zamestnania.

Šéf som predsa ja ...

Ďalšou nemenej dôležitou rovinou je to, či sa jedná o vzťah dvoch kolegov, či ide o vzťah nadriadeného a podriadeného. V tejto situácii sa partnerom nemusia pliesť len stratégia riešenia konfliktov. Spôsob vzájomného spolužitia komplikuje aj fakt, že sa jedná o nesymetrický vzťah. Jeden z partnerov "je šéf " a môže mať tendencie ním byť aj v súkromí.

Zdá sa, že úplne iná je potom situácia, kedy spolu začnú spolupracovať manželia. Teda najprv vznikol vzťah a až potom spolupráca, práca sa teda stavia na súkromných stereotypoch, nie vzťah na stereotypoch pracovných. Táto rovina je najviac problematická zo všetkých možných strán.

Úskalia vzťahu s kolegom či kolegyňou


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky