Gayovia sú ohrození poruchami príjmu potravy

Homo a bisexuálne muži sú vystavení vyššiemu riziku bulímia a anorexia ako heterosexuáli. Štúdie ukázali, že v prípade žien je toto riziko rovnaké bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu.


Vedci sledovali 516 obyvateľov New Yorku

126 z nich boli heterosexuálni muži, zvyšok gayovia, bisexuáli alebo ženy. Výsledky ukázali, že 15% homosexuálov a bisexuálov niekedy trpelo anorexiou alebo bulímiou alebo aspoň niektorými symptómy tohto ochorenia. V prípade heterosexuálov to bolo len 5%. Medzi ženami naopak sexuálnej orientácie nemá na výskyt porúch príjmu potravy vplyv. U lesbických a bisexuálnych žien sa tieto problémy vyskytli v necelých 10% prípadov, u heterosexuálek v 8%.

Podľa autorov štúdie na čele s dr:

Matthew Feldman nie je jasné, akým spôsobom ovplyvňuje sexuálnej orientácie u mužov toto ochorenie, hoci tento fakt potvrdzujú aj ďalšie výskumy. Príčinou by mohla byť skutočnosť, že gayovia majú odlišnú predstavu o ideálnom telesnom vzhľade a sú podobne ako ženy vystavení vyššiemu tlaku na to, aby zostali štíhli.

Štúdia zistila

Že riziko rastie v skupinách ako sú športové tímy, ktorej členmi sú aj gayovia alebo bisexuáli. Oproti tomu sú muži, úzko spojení s homosexuálnou komunitou, ohrození príznaky anorexia alebo bulímia menej, čo dáva za pravdu teórii, podľa ktorej členstvo v tejto komunite podporuje sebaúctu, čo tlmí sklon k vyššie uvedenému ochorení. Pokiaľ ide o ženy, Feldman tvrdí, že homosexuálne alebo bisexuálne ženy nie sú k týmto poruchám menej náchylné než heterosexuálky.

Gayovia sú ohrození poruchami príjmu potravy


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky