Deň pre moju rodinu

Dovoľte mi osobne Vás pozvať na promoakciu "Deň pre moju rodinu". Miesto konania: Hoffmanův dvor (Spojenie z metra B Českomoravská, autobusom 259 - zast. "Vinořský cintorín") Dátum konania: 7.5.2006.


Cieľová skupina: Mladé rodiny s deťmi z celej SR

O účasť prejavil záujem primátor pán MUDr. Pavel Bém, policajný prezident plukovník Husák, tlačová hovorkyňa ministerstva zdravotníctva pani Jana Kocová, predsedníčka vlády pre rovnaké príležitosti-pani Anna Curdova, pozvaní sú všetci ministri s rodinami, rad mediálne známych osobností - napr pán Karel Gott s rodinou, pán Zdeněk Troška, Míša Kuklová, Petr Vondráček, ...

Hlavným cieľom promoakcie

Je podpora existujúcich projektov orientovaných na mladé rodiny s deťmi z celej SR a prehĺbenie nových sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích projektov, týkajúcich sa tejto skupiny obyvateľstva. Ďalej potom kvalitná informovanosť rodičov o existujúcom trhu liekov, zdravej výžive, kozmetike, knihách, hračkách, pomôckach, oblečenia, obuvi, zariadenie domácností, možnosťou rekreáciou, vzdelávanie, koníčkov, nových technológií, prevencia ochorení a podobne. Podporenie myšlienky človek-človeku, ľudia s ľuďmi, prepojenie príjemnej atmosféry s besedami a priamymi vstupmi mediálne známych osobností, príjemný zážitok pre ucelenú rodinu, náhradnú rodinu, opatrovateľskou rodinu i rodinu, kde sa vyskytuje u dieťaťa či rodiča nejaký handicap.

Priebeh:

Začiatok 11.00 hodín
-Odovzdanie balíčkov všetkým účastníkom pri vchode a vyplnenie žrebovacích lístkov
-Pozvanie k produkciám:
a) kolotoče, skákadlá, detské motorky
b) masáže, prehliadky a ukážky z oboru kozmetiky, zdravej výživy, obliekania.
c) mágie a kúzla
d) občerstvenie pre deti i dospelých spojené s celodenným premietaním filmov pre deti
e) HAMRŠOU, UKÁŽKY bojového umenia, DETSKÁ OPERA, ...
f) možnosť celodennej návštevy besied, předvánění výrobkov, prednášok (všetko podľa hodinového rozpisu)
g) možnosť návštevy zadného traktu, kde budú vystavené zaujímavosti a kde si deti spoločne s rodičmi môžu užiť odpočinkové popoludnie, spojené s ukážkami produkciou, zručností a výrobou a kde si môžu aj zasúťažiť
h) zlosovania ATRAKTÍVNY VÝHRY!!!
-Letecký zájazd do Grécka pre celú rodinu
-Zlaté šperky
-Sada značkového oblečenia pre dieťa

Deň pre moju rodinu


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky