Čo je to nevera?

Každý sme rád, keď máme spokojný vzťah, kde sa nevyskytujú žiadne veľké krízy a vôbec nie krízy na základe neveru. Ale ľudia sú rôzni. Kedysi niekto povedal, že všetci vieme o tom, že sa nemá kradnúť v samoobsluhe a napriek tomu sa tam kradne.


To isté možno povedať o nevere

Všetci vieme, že by sme si mali byť verní, ale napriek tomu je nevier viac ako maku. Nie je lepšie sa o tomto fenoméne dozvedieť čo najviac a možno získať okrem prehľadu aj akýsi návod k tomu, aby sme sa jej vyvarovali čo najčastejšie? Možno, že nám veľa vecí bude viac jasná a my sa budeme schopní zaradiť nielen do určitej skupiny neverníkov, ale pochopíme aj skrytá úskalia, ktorá tieto nevery majú. Poďme teda na to .... samozrejme myslím na získavanie nových poznatkov o nevere .......

Čo je to nevera?

Otázka zdanlivo triviálne., Povýtce však naozaj len zdanlivo. Pre niekoho môže byť neverou až dokonaný pohlavný styk, iný je skalopevne presvedčený, že zhrešiť možno už myšlienkou. Niekto sa cíti ohrozený neverou fyzickou, pre iného je ťažšie porovnať sa s neverou duševné. Dokonca aj nevera len a len "virtuálne" môže byť veľmi úporná a môže mať všetky sprievodné znaky a dôsledky tej reálne. A čo nevera a dôvera? Nielenže majú spoločný slovný základ, ale spravidla fungujú aj čoby akési spojité nádoby. Nevera ničí dôveru, nedôvera provokuje k nevere. Pozornosť budeme venovať neverám v manželstve alebo vo vzťahoch, ktoré majú s manželstvom spoločné aspoň základné atribúty (teda nezosobášené spolužitím, tzv "faktickým manželstvom".) Pokúsme sa popísať aspoň základné typy, ak chcete potom teda stupňa "nevery".

FLIRT

Spravidla nezáväzná koketérie, akési rituálne tančeky náznakov a prísľubov bez skutočnej tendencie k realizácii. Všetko ďalšie sa v "čistom" flirtu odohráva na úrovni iba predstáv. Podstatná je tu predpokladaná možnosť, nie jej naplnenie. Niekto chápe "flirt" dokonca ako určité užitočné "očkovanie" proti nevere. V tomto postoji možno nájsť isté racionálne jadro. Ale aj na bežné očkovanie môžu byť aj rôzne búrlivé reakcie. Nadmerná dávka očkovacej látky niekedy dokonca vyvolá samotné ochorenie. Sebenevinnější flirt sa nám môže za určitých priaznivých okolností vymknúť. Konflikt alebo kríza v partnerskom vzťahu, vhodné vonkajšie podmienky, niekedy treba aj vplyv ľahkého toxického opojenie, ako napr alkohol a nešťastie je hotové.

Mimomanželské KONTAKT

Alebo tiež, ako Nemci s humorom im tak vlastným hovorievajú: "Seitensprung" - odskočenie si bokom. Spravidla jednorazový či krátkodobý náhodný situačný kontakt, najčastejšie rýdzo sexuálne. V inej terminológii sa môžeme stretnúť aj s termínom "rekreačná nevera" - na dovolenke, na večierku, niekedy aj v zamestnaní (keď práve nemáme nič dôležitejšie na práci). Rovnako ako u flirtu je aj tu riziko, že sa kontakt rozvinie v nejakú z ďalších foriem nevery. Niekedy pod vplyvom erotickú-sexuálna fascinácia, inokedy treba preto, že jeden z partnerov vnímal síce situáciu ako prostý Seitensprung, ale ten druhý bol už od počiatku emočne aktívnejší. Uvedené v zozname možných rizík nemožno však nespomenúť ani deštruktívny dopad prípadné chybičky v konšpiráciu. Dokonca aj dobre konspirované mimomanželské kontakty mávajú však svoje riziká v tendenciu k opakovaniu - často s inými partnermi. Viac než kde inde platí tu ono príslovečné príslovie o behaní sa džbánkom pre vodu.

DOBRODRUŽSTVO

Charakteristickým znakom je dlhšie trvanie v čase a vyššia miera emočnej angažovanosti. Pravé dobrodružstvo však nebýva spravidla zatiaľ ešte spájané s úvahami o prípadnej spoločnej budúcnosti. Neverníci mávajú naopak pocit, ako majú všetko pod kontrolou. Situáciu vnímajú skôr ako "vzťah na prilepšenie", prebiehajúci často dlhodobo vedľa vzťahu legálneho, bez toho aby sa navzájom rušia či ovplyvňujú. Teória iste podobné vzťahy pripúšťa; riziko narušenia predvolené nepísané "dohovoru" je však pochopiteľne už značne vysoké. Predpokladom jej dôsledného dodržiavania by bola trvalá dobrá zakotvenie milencov v existujúcich legitímnych vzťahoch, prípadne aspoň v životných situacích.Pak sa dá ale pýtať po samom zmysle podobného počínania.

Čo je to nevera?


Zdieľajte tento článok prostredníctvom sociálnych sietí:

Diskusia a skúsenosti

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Povinné položky